Henkilötietolain 10 §:n mukainen henkilörekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Itsenäisyydenkatu 15
33500 Tampere
p. 040 181 4113

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Martiina Gylden
Itsenäisyydenkatu 15
33500 Tampere
p. 040 181 4113

Rekisterin nimi

Liiviliike Amelie:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakaspalvelun ylläpitäminen ja kehittäminen. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin sekä analysointiin ja tilastointiin.

Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan itsensä antamat tiedot kaupanteon/tilauksen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

– Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki ja salasana (rekisteröityneiden verkkokauppa-asiakkaiden kohdalla)
– Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot ja myyjätiedot

Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle tai EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteröidyt tiedot sekä oikeus pyytää korjaus virheellisiin tietoihin. Molemmissa tapauksissa on otettava yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön, ks. yllä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Suoramarkkinointikieltoa varten tulee olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Sinne on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Pääsy on rajoitettu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteri on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä suojauskeinoilla.

Pin It on Pinterest

Share This